پروژه ها

اسکلت ساختمان های یک و دو آموزشی

ساختمان های یک و دو آموزشی

اسکلت ساختمان های سه و چهار آموزشی

ساختمان های سه و چهار آموزشی

ساختمان های ناحیه 9 و 11 شهرک 2500 واحدی جم

طرح تالار کیش

بیمارستان 96 تخت خوابه خورموج

کارخانه بوجاری بذر گندم

دانش سرای تربیت معلم بوشهر

دانش سرای تربیت معلم سلماس

ساختمان بلند مرتبه مجتمع مسکونی مژان

دانش سرای تربیت معلم مرودشت

کانون پرورشی شهر بابک

دانش سرای تربیت معلم بمپور

اردوگاه تربیتی کوهپایه

خانه های مسکونی پزشکان

سردخانه صنعتی سیب زمینی

آماده سازی و تأسیسات زیربنایی و شهری 50 هکتاری خورموج

طرح شعبه بانک مرکزی ایران و اروپا

مجتمع مسکونی رامبد

مجتمع مسکونی

ساختمان آتش نشانی

الحاقیه اسکلت ساختمان های سه و چهار آموزشی

× با ما در ارتباط باشید