محل جزیره کیش
کارفرما شرکت عمران و خدمات شهری کیش - سازمان منطقه آزاد کیش
حدود مشخصات اجرای کامل طرح تالار به مساحت هفت هزار متر مربع اسکلت فلزی با سقف خرپای فضائی نمایان و پوشش Kalzip - و بنده آلومینیومی Alclad و چراغ های TarGehi و پوشش Armstrong و محوطه سازی مربوطه
نظارت مهندسین مشاور آتک
مبلغ اولیه -/43،000،000،000 ریال
مبلغ نهایی -/80،000،000،000 ریال
سال شروع آبان 1383
سال پایان اسفند 1385
وضعیت درحال بهره برداری